กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เริ่มใช้ 5 ก.ย. 65
2 กันยายน 2022
Jor-Jair (87 articles)
Share

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เริ่มใช้ 5 ก.ย. 65

Loading

วันนี้ศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65 เวลา 10.30 น.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น. ได้ชี้แจ้ง การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 โดยทาง ShowMocyc ขอนำเสนอกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์โดยตรง ซึ่งมีเนื้อหาและใจความสำคัญดังนี้

สารบัญ

1. ความผิดฐานพยายามแข่งรถ กำหนดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ดังนี้

  • การนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน
  • รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง/ปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง

หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง (ม.134) ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

2. เพิ่มโทษสำหรับผู้จัด และกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ

  • อัตราโทษเดิม จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.134/1)

3. กำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง

  • ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน คือ ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทางระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) (ม.134/2)

เครดิตเนื้อขอข่าว : ch3plus

Jor-Jair

Jor-Jair

Web Director || Email : supradit@showmocyc.com || รถไม่ได้คุยกัน คนต่างหาก...ที่คุยกัน