Tag "ประกอบไทย"

เป็นที่ทราบกันดีว่า Harley-Davidson แบรนด์รถจักรยานยนต์ที่มีตำนานมาอย่างยาวนานจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีราคาที่สูงมากเมื่อ Import เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งต่างจากราคาตอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ 2-3 เท่าตัว ส่วนสาเหตุที่ทำให้เจ้า Harley-Davidson นั้นมีราคาสูง ก็เพราะบ้านเรานั้น มีในเรื่องของการจัดเก็บภาษีหลายประเภทมากๆ ภาษีหลักๆเท่าที่ทาง ShowMocyc… อ่านต่อ