DUCATI

เมื่อมองว่าเป็นวิวัฒนาการของ Panigale เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ Ducati อีกทั้งล่าสุดยังทำตัวพิเศษในชื่อ Superleggera ที่เราต่างรู้กันว่า อ่านต่อ